Service og vedlikehold  på pukkverk.

Vi leverer service og vedlikehold på flere av de store pukkverkene her på Innlandet.

Eksempler på hva vi utfører:

  • Mantelskift

  • Sliteplater

  • Lagerbytte rull

  • Produksjon av transportruller og reparasjoner

  • Transportbånd og transportører

  • Stålkonstruksjoner

  • Sikteduker og gummi

  • Alt forefallende arbeid

IMG_2048.jpg