Sertifiseringer

Utførelse av stålkonstruksjoner


Utførelsesklasser:

  • EXC 1

  • EXC 2

  • EXC 3

Ytelseserklæring og CE-merking metode ZA.3.2, ZA.3.4 iht. EN 1090-1:2009+A1:2011. Materialgruppe 1.1, 1.2, 1.3 og 2.1 iht. ISO/TR 15608:2005

T.L Mek oppfyller kravene i ISO 3834-2: 2005 og har styringssystemer som følger denne.